Minnesota modell

Mi is a Minnesota-modell? 

Egy olyan program, ahol a terápiás beavatkozásnak a célja valójában a lélek, mivel azt gondolják, hogy a hagyományos módszerek önmagában nem segítenek, a szenvedélybetegeknek a lelki-szellemi, spirituális hatások képesek gyógyulást hozni. 

A Minnesota-modellt egy Észak-Amerikai kisvárosban, Minnesotában az 1940-es években dolgozták ki,amely máig az egyik leghatékonyabb modell az alkoholbetegek kezelésében. A modell 12 lépésből áll, melynek első lépése ugyan elsősorban kognitív szintű, de ezen túl valamennyi lépés spirituális töltetet hordoz,mely által az elfogadást is tartalmazza, őszinteséget feltételez és a személyiségfejlődést szolgálja. A modell különösen fontosnak tartja a felépülésben a hitet, mely nem zárja ki az ateistákat sem, valamint adott a betegtársak által biztosított támogatás és szeretet, önsegítő közösség.

csoport ereje.Mi is a Minnesota-modell?

Egy olyan program, ahol a terápiás beavatkozásnak a célja valójában a

lélek, mivel azt gondolják, hogy a hagyományos módszerek önmagában

nem segítenek, a szenvedélybetegeknek a lelki-szellemi, spirituális hatá-

sok képesek gyógyulást hozni. A Minnesota-modellt egy ÉszakAmerikai

kisvárosban, Minnesotában az 1940-es években dolgozták ki,amely máig az egyik leghatékonyabb modell az alkoholbetegek kezelésében. A modell 12 lépésből áll, melynek első lépése ugyan elsősorban kognitív szintű, de ezen túl valamennyi lépés spirituális töltetet hordoz,mely által az elfogadást is tartalmazza, őszinteséget feltételez és a személyiségfejlődést szolgálja. A modell különösen fontosnak tartja

a felépülésben a hitet, mely nem zárja ki az ateistákat sem, valamint

adott a betegtársak által biztosított támogatás és szeretet, az önsegítő

csoport ereje.

A Kiút Alapítvány speciális szolgáltatása a Minnesota terápiás modell szerinti csoportos konzultáció a józanodni vágyó kliensek részére. 

Röviden a Minnesota modell 

Főbb jellemzői:

- absztinencia orientált

- betegségelvet hangsúlyoz

- gyógyszermentes

- holisztikus szemlélet

- AA elvein alapul (önsegítő csoport)

- intenzív program:

    o csoportterápia

    o felvilágosító előadások

    o tanácsadás

Négy kulcselem:

I. A változás lehetősége

- hit a változásban

- remény az újrakezdésben

- szeretet, hogy nincs egyedül a küzdelemben

II. A betegség-koncepció

- a betegség-koncepciót alaptanának tekinti az M.M.

- a kémiai függőséget bio-pszicho-szociális eredetű betegségnek tartják

- a csoportos konzultáció során fizikai, pszichológiai, szociális és spirituális komponensekkel foglalkoznak. 

Az alkoholizmust primér, krónikus, progresszív, tudatos és halálos betegségnek tartják

III. A kezelés célja

Hosszútávú célok:

- minden hangulatot befolyásoló kémiai anyagtól való tartózkodás (antidepresszánsok is)

- az életmód megváltoztatása

- a tartós tünetmentesség és a folyamatos önkontroll megtartása érdekében az AA csoportok látogatását ajánlani a klienseknek

Rövidtávú célok

- segíteni abban a függő embert, hogy felismerje betegségét

- segíteni abban, hogy beismerje, hogy segítségre van szüksége

- segíteni abban, hogy pontosan mit és hogyan kell megváltoztatnia ahhoz, hogy tünetmentessé tegye betegségét, és kompetens módon alkalmazkodjon a valósághoz.

- segíteni a betegnek a változások elérésében és egy új életmód kialakításában.

A függőséget gyógyíthatatlan betegségnek tartják, cél az absztinencia tartós fenntartása, /tünetmentesség/

IV. A tartós józanság megtartása érdekében a MM-modell az AA-val és más önsegítő közösségekkel való szoros együttműködésre épít. 

Az AA az alkoholizmusból való felépülés elveit 12 lépésben foglalja össze. Ezek a lépések nagyon erős spirituális töltettel rendelkeznek. Szükségesnek  tartják a „Felsőbb Erő” (saját döntés szerint isten fogalma) létezésének elismerését, vagyis egy nála hatalmasabb erő elfogadását. A lépések hangsúlyozzák, hogy korábbi erkölcsi döntéseiket felülvizsgálják, vállalják értük a felelősséget. Elengedhetetlennek tartják a beismerést és a bocsánatkérést korábbi magatartásukért. Folyamatos erkölcsi leltárt tartanak szükségesnek a lépések a józanodó hétköznapjaiban, folyamatos beismerést, ha hibáztak. Javasolják a tudatos józanság ismérveinek és az AA üzeneteinek továbbadását.

A program alapja 3 cél:

- lelki öntudatra ébredés

- választási és személyes felelősség felismerése

- a sorstársi kapcsolat elfogadása

A program a következő szolgáltatásokat jelenti:

- információs és referáló központ

- pótlólagos személyiségfejlesztés

- közösség

- utókezelés / önsegítő csoport, egyéni – és csoportterápia/