Melody Beattie : Február 05. ANYAGI FELELŐSSÉG

2017.02.05 11:44
Anyagilag felelősek vagyunk magunkért.
Sokunk számára ijesztő, mennyire felnőtt gondolat, hogy a pénzért és pénzügyek
alakulásáért felelősséget kell vállalnunk. Hiszen lehet, hogy eddig úgy éltünk,
hogy függetlenségünk hiányának része volt az anyagi felelősség áthárítása.
Másoktól való érzelmi függőségünk - a szükség és kétségbeesés, nem pedig a
szeretet köteléke - szorosan összefügg anyagi függőségünkkel. Ha vonakodunk
vagy félünk az anyagiakért való felelősségvállalástól, ez meggátolhatja a vágyott
és keresett szabadság kivívását.
Az anyagi felelősségvállalás hozzáállás kérdése. A pénz szükségleteink vagy
luxusigényeink kielégítésére való. De a pénznek meg is kell lennie ahhoz, hogy
legyen mit elköltenünk.
Adók. Takarékoskodási tervek. Költekezési szokások.
Életünkhöz hozzátartozik, hogy megtanuljunk a pénzzel bánni. Meg kell értenünk
a pénz működését. Akkor is, ha van, aki fedezze financiális szükségleteinket.
Tudnunk kell, honnan és hogyan jön a pénz, és hogyan költődik el.
Önbecsülésünket növeli az anyagi felelősségvállalás.
Kezdjük hát el most azonnal!
Istenem, segíts, hogy megszabaduljak félelmeimtől, és ne vonakodjam attól, hogy
az anyagi felelősségvállalásból kivegyem a részem. Mutass rá, mik azok a
tudnivalók, melyeket a pénzzel kapcsolatban el kell sajátítanom.