Melody Beattie : Február 13. BÍZZUNK MAGUNKBAN!

2017.02.13 09:29
Micsoda óriási ajándékot kaptunk: önmagunkat! Ha figyelünk magunkra, ha bízunk ösztöneinkben, ezt az ajándékot becsüljük meg.
Rossz szolgálatot teszünk magunknak, ha nem hallgatunk késztetéseinkre és hajlamainkra, melyek természetesen fakadnak belőlünk. Mikor tanuljuk meg végre, hogy ezek a késztetések és hajlamok vezetnek el Isten nekünk szánt tervéhez?
Majd egyszer megtanuljuk. Úgy, hogy figyelünk, bízunk és követjük a belső hangunkat. Minek jött el az ideje, Mit kell tennem azért, hogy megóvjam magam? Hová vezetnek? Mit tudok biztosítani?
Figyeljünk a belső hangra, és tudni fogjuk a választ.
Ma figyelek és bízom. Ha szükségem lesz rá, meg fogom kapni a segítséget. Bízhatok magamban és Istenemben.