Melody Beattie : Január 23. ÚJ ENERGIA ÉRKEZIK

2017.01.23 09:18
"A mókából móka lesz, a szere­tetből szeretet, és máris érde­mes élni. És eltölt a hála." 
(Lépj ki a társfüggőségből!) 
Életünkbe új energia, újfajta érzés érkezik. Már nem alapoz­hatjuk a jövőbeli érzéseinkkel kapcsolatos elvárásainkat arra, amit ebben a pillanatban érzünk. 
Két egyforma pillanat nem létezik az időben. Gyógyu­lunk. Változunk. Változik az életünk is. Előfordult, hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna. Le kell von­nunk a tanulságokat. A jövő nem lehet ugyanolyan mint a múlt. 
Az igazán nehéz idők nagyjából véget értek. Múlófélben a zavar, múlóban a legnagyobb kihívást képviselő tapasztala­tok és a legkuszább érzelmek. 
Ne korlátozd a múlttal a jövőt! 
Gondolj arra, milyen volt gyógyulásod kezdete! Nem vál­tozott-e meg sok minden az eltelt időben? Gondolj arra, mi­lyen voltál egy évvel ezelőtt! Nem változtál azóta? Nem vál­toztak a körülményeid? 
Néha eltart egy ideig, amíg sikerül megküzdenünk prob­lémáinkkal és érzelmeinkkel. Ezek átmeneti idők. A bizony­talanság, a megoldatlan problémákkal való együttélés perió­dusai nem tartanak örökké. 
Ha folyton a múltunkhoz hasonlítgatjuk ezeket az idősza­kokat, kétszeresen megnehezítjük a dolgunkat. Minden helyzet és minden körülmény közrejátszott abban, hogy milyenné váltunk mára. Ne rémisztgessük magunkat azzal, hogy jelenünket és jövőnket örökké a fájdalmas múlttal vet­jük össze, és főleg ne a gyógyulásunk kezdete előttivel. 
Tudnunk kell, hogy a kínos, zavart állapot előbb-utóbb el­múlik. Ne akarjuk kitalálni, mit fogunk érezni a jövőben, vagy mikortól kezdjük magunkat másképp érezni. Inkább bizakodjunk! Fogadjuk el a jelent, de ez se korlátozzon! 
Új energia érkezik. Újfajta érzések közelítenek. Azt, hogy milyenek, még nem tudjuk megjósolni. De nem munkálkod­tunk, nem küzdöttünk hiába. Volt célja. 
Jobb idők jönnek. Haladj tovább a bizakodás és az enge­delmesség ösvényén! Nyílj meg az új előtt! 
 Mai emlékeztető:Istenem, segíts ma, hogy ne a múlt alapján ítéljem meg vagy korlá­tozzam a jövőt. Segíts, hogy nyitott lehessek a változás izgalmas lehetőségeire.