Melody Beattie : Január 30. VALLÁSSZABADSÁG

2017.01.30 17:18
"Egy nálunk nagyobb erő. Isten, amilyennek látjuk" - ezek a szavak vezetik be a
Tizenkét Lépéses programot. Ez az első két utalás Istenre, és nem ok nélkül. De
mindenki úgy fogalmazhatja meg, és értelmezheti azt a bizonyos Felsőbb Erőt -
Istent - ahogy neki tetszik.
Ez azt jelenti, hogy saját vallásos meggyőződésünket nem erőltetjük rá a
gyógyulásunkat segítő csoportra; a saját vallási nézeteinket senki másra nem
próbáljuk rátukmálni.
Nem arra használjuk ezeket az összejöveteleket, hogy híveket toborozzunk. Nem
próbáljuk meg vallásos nézeteink egyes elemeit sem másokra erőltetni.
Megadjuk magunknak és mindenki másnak azt a jogot, hogy a maga módján
értelmezze ezt a Felsőbb Erőt.
Ma tiszteletben tartom másoknak Istenről alkotott nézetét, ahogyan a sajátomat is.
Nem hagyom, hogy másoknak az én hitemről kinyilvánított ítélete idegesítsen vagy
lehangoljon. Igyekezni fogok, hogy megtaláljam spirituális gyógyulásom útját, de
én döntöm el, hogy ezt egy bizonyos vallás vagy felekezet segítségével akarom-e
elérni.