Melody Beattie : Július 13. ISTEN, AMILYENNEK ISMERJÜK

2017.07.13 09:41
„Isten ravasz, de nem rosszindulatú.”
(Albert Einstein)
A gyógyulás igen intenzíven spirituális folyamat, amely azt igényli, hogy értsük
meg Istent. Lehet, hogy Isten-képünket korai vallásos élményeink vagy a
körülöttünk élők hite alakította ki. Lehet, hogy eltöprengünk azon, Isten
ugyanolyan megszégyenítő és ijesztő lehet-e, mint bizonyos emberek. Úgy
érezhetjük, Isten ugyanúgy elhagyott, vagy áldozattá tett, ahogy bizonyos emberek
tették velünk a múltban.
Bármit gondolunk, megtanulhatunk bízni Istenben.
Maga is fejlődtem és változtam atekintetben, ahogy ezt a nálam nagyobb erőt
képzelem. Ez a fejlődés nem intellektuális szinten zajlott, hanem a miatt
következett be, amit megtapasztaltam, mióta életemet és akaratomat Isten
gondoskodására bíztam – arra az istenre, amilyennek ismertem, illetve sokkal
inkább nem ismertem.
Isten valóságos. Szerető. Jó. Gondoskodó. Isten nekünk akarja adni mindazt a jót,
amivel bánni tudunk. Minél jobban áthatja gondolkodásunkat és szívünket a róla
kialakított pozitív kép, annál jobban megerősít.
Minél többször mondunk köszönetet Istennek azért, aki valójában, azért, akik mi
vagyunk, azért, amilyen körülmények között jelenleg élünk, Ő annál inkább
javunkra cselekszik.
Valójában Isten mindig azt akarja, hogy amit tesz, a javunkat szolgálja.
Isten a teremtő, a jótevő, és a forrás. Isten többek között azt értette meg velem,
hogy közel sem olyan fontos, milyennek látom Őt, mint az, hogy tudom, Ő megért
engem.
Ma nyitott leszek arra, hogy Felsőbb Erőmet jobban megértsem. Nyitott leszek
arra, hogy elengedjem Istenről kialakított régi, korlátozó, negatív hiedelmeimet.
Függetlenül attól, hogyan értelmezem Őt, hálás leszek azért, hogy megért engem.