Melody Beattie : Május 14. ŐSZINTESÉG

2017.05.14 09:48
"Megvalljuk Istennek, önmagunknak és egy másik embernek hibáink pontos természetét."
(A Névtelen Alkoholisták programjának Ötödik Lépése)
Gyógyulásunk szempontjából rendkívül fontos, hogy teljesen nyíltan, őszintén és a felelősséget vállalva beszéljünk magunkról a másiknak. Fontos, hogy felismerjük és belássuk, mit tettünk rosszul másokkal vagy magunkkal szemben. Fogalmazzuk meg hiedelmeinket és viselkedésünket! Vállaljuk nyíltan nehezteléseinket és félelmeinket.
Így szabadulunk meg a fájdalomtól. Így szabadulunk meg régi hiedelmeinktől és érzéseinktől. Így válunk szabaddá. Minél világosabban és konkrétabban tudunk kommunikálni Felsőbb Erőnkkel, önmagunkkal és a másikkal, annál hamarabb érzékeljük azt a szabadságot.
Az Ötödik Lépés a gyógyulás fontos része. Akik megszokták, hogy titkolózzanak önmaguk és mások előtt, azoknak ez nem átlagos lépés, hanem óriási haladás az egészségessé válás irányába.
Ma nem felejtem el, hogy helyénvaló az aggasztó, zavaró körülményeimről
beszélnem. Problémáimat másokkal megosztva tudok a gondok fölé emelkedni. Azt
sem felejtem el, hogy megválaszthatom, kikben bízzam meg. Ösztöneimre bízhatom
magam, és olyasvalakit választhatok, aki nem él vissza azzal, amit tőlem
megtudott, nem használja fel ellenem, és egészséges visszajelzést ad.