Melody Beattie : November 23. EGÉSZSÉGES SZEXUALÍTÁS

2016.11.23 10:03
Életünk sok területén van szükség, gyógyulásra. A szexualitás életünk egyik fontos területe.
Társfüggőségünk megzavarhatja vagy megronthatja a szexuális érzékeinket és hiedelmeinket; azt a képességünket, hogy szexualitásunkat gyakoroljuk és örömünket leljük benne, hogy el tudjuk engedni a szexualitással kapcsolatos szégyenkezésünket és zavarunkat.
Szexuális energiánk leblokkolódhat. Egyesek számára pedig a szex lehet az egyetlen eszköz, amellyel másokhoz kapcsolódhatnak. Szexualitásunk esetleg nem kötődik személyiségünk többi részéhez, sőt talán a szeretethez sem – se a magunk, sem mások szeretetéhez.
Vannak köztünk, akiket gyerekkorukban szexuálisan bántalmaztak. Mások kényszeres viselkedésmódokba bonyolódtak a szexualitás terén: elvesztették az uralmat maguk fölött, és ez szégyenérzést keltett bennük. Egyesek a szexuális társfüggőség rabjai voltak: nem figyeltek oda, mit szeretnének, vagy nem szeretnének a szexben, vagy azért mert a másik ezt akarta, vagy elzárkóztunk a szexualitásunktól az összes többi érzésünkkel együtt – megtagadtuk magunktól a szex egészséges élvezetét. Szexualitásunk emberi lényünk része, amely mindenképpen figyelmet és energiát érdemel. Olyan részünk, melyet lényünk egészével összeköthetünk, és felhagyhatunk azzal, hogy szégyelljük magunkat miatta. Helyénvaló, ha hagyjuk, hogy szexuális energiánk felszínre emelkedjék. Ez az energia kreativitásunkkal és szívünkkel van összekötve. Nem kell hagynunk, hogy a szexualitás irányítson, vagy ez szabja meg kapcsolatainkat. Egészséges, megfelelő határokat húzhatunk szexualitásunk köré, és folyamatosan fenntarthatjuk őket. Fölfedezhetjük, mit jelent életünkben. Élvezhetjük azt, hogy emberi lények vagyunk, akik szabadon élhetnek a szexuális energia ajándékával. Ne merítsük ki, de azt a hibát se kövessük el, hogy nem veszünk róla tudomást.
Ma szexualitásomat elkezdem személyiségem részévé tenni. Istenem, segíts, hogy elengedhessem a szexualitásommal összefüggő félelmeimet és szégyenérzetemet. Mutasd meg, milyen problémákat kell megoldanom vele kapcsolatban. Segíts megnyílnom a gyógyulás előtt életemnek ezen a területén.