MELODY BEATTIE : Szeptember 22. BÍZZUNK MAGUNKBAN!

2017.09.22 08:57
Azt hittük, hogy ha az isten vagy Felsőbb Erőnk szavát akarjuk követni, ez holmi merev szabályokkal, valamiféle vezérlő kalauzzal egyenlő, melyeket egész életünkben be kell tartani.
Ma már másképp látjuk a dolgot. Azokat a merev szabályokat, a véget nem érő utasításokat, a tökéletességre való szakadatlan buzdítást nem Felsőbb Erőnk súgja a fülünkbe.
Isten szavai többnyire azok a csöndes, alig hallható szavak, melyeket intuíciónak, vagy ösztönnek nevezünk.
Nyugodtan azok lehetünk, akik vagyunk; hallgathatunk és bízhatunk magunkban. És hallgathatunk a Felsőbb Erő gyöngéd, szerető szavaira, melyeket fülünkbe súg.
Istenem, segíts ma, hogy megszabadulhassak a szégyenérzetre épülő merev szabályoktól. A szeretet, az odafigyelés, és a bizalom szabadságát választom.