November 12-én zárva tartunk

2020.11.03 12:47

A Kiút Alapítvány 2020. november 12-én, csütörtökön

a Szociális Munka napján

zárva tart.

 

 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

„94/M. § *  (1) November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.”