Házirendünk

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 6723 Szeged, Becsei u.3

I.  Kliensfogadás: munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 9-17 óra között, pénteken 9-13 óra között.

Az elérhetőségről az ellátás kezdetén a szolgálat munkatársa minden ellátott számára tájékoztatást ad.

II. A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

1 .Egymás közötti érintkezésben az alapvető normák és szabályok betartása:

2. Kölcsönös tiszteletadás.

3. Együttműködés és egymás segítése.

4. A szolgáltatásokban és programokban való részvétel ingyenes.

5. Tűzvédelmi szabályok betartása.

6. Az intézmény berendezési és használati tárgyainak rendeltetésszerű használata.

 

III. A szolgáltatás megszűnése:

1.  A HÁZIREND be nem tartása esetén.

2. Együttműködés hiánya esetén.

3. A programból való önkéntes kilépés esetén.

Tilos az intézmény területén:

1. Drogokat fogyasztani és árulni.

2. Fegyvert, fegyvernek minősülő tárgyat és tűzveszélyes anyagot behozni,tartani.

    3.  Dohányozni az intézmény bejáratától 5 méteren belül tilos!

A normális együttélési szabályokat és a munkatársak rendfenntartó kéréseit be kell tartani.

A házirend be nem tartása a szolgáltatásokból való kizárást vonja maga után!

 

Szermentes Sziget szolgáltatásait ingyenesen igénybe lehet venni:

1.      Információ-szolgáltatás, tájékoztatás, szociális ügyintézés

2.      Indokolt esetben telefonálási lehetőség és internet használat

3.      Életvezetési tanácsadás

4.      Egyéni illetve családi konzultáció

5.      Csoportos konzultáció

6.      Terápiához való hozzájuttatás megszervezése

7.      Jogsegély szolgálat

8.      AIDS, Hepatitis, TBC prevenció, felvilágosítás

9.      Steril fecskendő, tűcsere

 

Jogorvoslati lehetőséget a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/E. § (14) bekezdése alapján Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.